• Salas
  • Nukes
  • Bigelow
  • UFO arkiv
Høring i USA om ikke-jordisk liv
Søndag, 08. december 2013 22:43House Committee alien life extraterrestrialDen 4. december 2013 afholdt The House Science Committee en ca. to timer lang høring om det videnskabelige arbejde med at identificere ikke-jordisk liv. Mødet havde titlen “Astrobiology: The Search for Biosignatures in Our Solar System and Beyond”. The U.S. House of Representatives havde indkaldt tre eksperter som vidner til panelet:


Samtalen var en blandet landhandel, men drejede sig primært om biosignaturer, SETI, finansiering af forskning og motivering af unge mennesker i uddannelsessystemet.


Panelet brugte en del krudt på at argumentere for øgede bevillinger til astrobiologisk forskning, SETI og rumteleskoper. Sidstnævnte kan blandt andet anvendes til at opdage biosignaturer i atmosfærer omkring exoplaneter der kredser om andre stjerner.

Muligheden af eksistensen af intelligent liv blev også drøftet. Representative Ralph M. Hall fra Texas spurgte panelet, hvorvidt "de troede at der er liv ude i universet og om det studerer os?". Seager svarede, "at spørgsmålet snarere er, om der er liv i nærheden af os; i vores nabolag af stjerner". Hun tilføjede, "at chancerne er gode".


Ralph HallRepresentative Bill Posey fra Florida udtalte noget i retning af, at "vidnerne nu stort set har indikeret, at opdagelsen af liv på andre planeter er uundgåelig. Det er bare et spørgsmål om tid og finansiering".


I Exopolitik Danmark bifalder vi høringer som denne. Et af vores mål er netop at få trukket temaet om ikke-jordisk liv ind på den politiske arena.


Men når det er sagt, mener vi, at det er på høje tid at der i USA, FN, EU, Danmark og i andre lande afholdes bredere og mere omfattende høringer i det politiske system om en mulig ikke-jordisk tilstedeværelse på jorden.


Det grænser efterhånden til det komiske og uansvarlige at fokus udelukkende er ude i universet og at opmærksomheden ikke i højere grad er rettet mod vores egen "baghave", nemlig vores egen planet.


Selvfølgelig er søgningen efter exoplaneter og studier af deres atmosfærer interessante og legitime forskningsfelter. Men når nu mange tidligere ansatte fra de væbnede styrker og regeringsinstitutioner fra mange lande er villige til at afgive vidneudsagn - under ed - om tilstedeværelsen af meget avanceret luftfartsteknologi, var det så ikke en idé at lade de til tider temmelig snævre naturvidenskabelige vinkler træde lidt i baggrunden og få igangsat mere nuancerede og tværfaglige høringer og undersøgelser. Inddragelsen af andre fagdiscipliner kunne med andre ord bidrage med værdifuldt input. Arbejdet med at opdage intelligent liv i rummet er i lang tid - og ret fantasiløst - blevet overladt til de tekniske og naturvidenskabelige discipliner.


Insinuerede Dr. Seager under høringen, at UFO-studier ikke er legitim videnskab?


"Nu er det en legitim videnskab [astrobiologi og søgningen efter jordlignende planeter] .....vi leder ikke efter UFOer og rumvæsner."


Vi kunne godt tænke os at få uddybet den bemærkning. Er det Sara Seagers egen holdning eller er det en udbredt opfattelse i samfundet hun henviser til? Mener hun ikke at studier foretaget af astronomer som J. Allen Hynek og Jacques Vallée er legitime? Er UFO-studier i Kina ikke legitime?


I Exopolitik Danmark mener vi, at det er højst tænkeligt, at intelligent liv fra universet allerede besøger jorden. Vi er af den opfattelse, at den extraterrestriske hypotese er en god hypotese. Besøg fra universet kunne meget vel være en del af forklaringen på den procentdel af UFO-observationerne som ikke lader sig forklare: fx talrige iagttagelser i nærheden af kernevåbeninstallationer under den kolde krig. Vi håber, at de amerikanske og andre landes myndigheder vil indkalde x-militærfolk med disse oplevelser til nye høringer. Og gerne snart! Disse vidner lever ikke evigt.


Dr. Sera SeagerSara Seager udtalte under høringen at:


"Om hundrede eller tusind år vil folk se tilbage på os, og betragte os kollektivt som dem der opdagede jordlignende planeter. Det kunne være vores største arv [legacy]."


Men kunne man ikke lige så godt forestille sig, at folk i fremtiden ville se tilbage på os, som dem der havde svaret lige foran næsen. Som dem der havde været travlt optaget af enten at se i en anden retning eller at have "hovedet begravet i en busk som en struds".


Sikke et eftermæle.


I lyset af The Citizen Hearing on Disclosure (CHD) i Washington i 2013 er Exopolitik Danmarks bemærkning til Dr. Seager (jf. hendes svar til Ralph Hall):


Nej! Spørgsmålet er snarere, om intelligent liv fra universet besøger os her og nu på jorden!


Chris Stewart Extraterrestrial lifeDen mest interessante kommentar under høringen kom ikke fra panelet men fra forhenværende major og nuværende Representative Chris Stewart fra Utah. Vi spekulerer på, om der var nogen i lokalet der lagde mærke til hans sidebemærkning:


"Dét ville være interessant, ikke sandt? Hvis nogen folk vidste det og andre ikke gjorde." (Om eksistensen af intelligent ikke-jordisk liv). Han tilføjede:


"En sjovere samtale ville være: Hvad sker der efter det? [efter offentliggørelsen] Og hvad stiller vi op med den information?"


I Exopolitik Danmark synes vi ikke umiddelbart, at der var meget "dristighed" og "nysgerrighed" at spore i panelet (bortset fra teknisk kreativitet og innovation). Vigtigheden af dristighed og nysgerrighed blev ellers flere gange fremhævet under høringen. Panelet demonstrerede heller ikke ligefrem en fornemmelse for, at opdagelsen af intelligent ikke-jordisk liv måske kunne gøres ved hjælp af andre erkenderedskaber end de naturvidenskabelige. Samfundsinteresser, psykologiske aspekter og geopolitiske dynamikker blev fx ikke berørt. Men fair nok, tiden var knap og disse var ikke vidnernes fagområder og de var ikke inviteret til at tale om dem. Men når dette er sagt, ville det have klædt panelet blot kortfattet at have anerkendt, at signifikante svar måske kunne komme fra andre fagområder end deres eget. Fx fra ufologien, samfundsvidenskaberne eller de humanistiske discipliner.


2013 blev således året med to interessante og vigtige, men meget forskellige høringer om ikke-jordisk liv: "The Citizen Hearing on Disclosure" og ”Astrobiology: The Search for Biosignatures in our Solar System and Beyond”.


Begivenhederne kan ses som eksempler på ”hvad man skal gøre og hvad man ikke skal gøre”. De kan betragtes som ”udsendte sonder” – en stikken fingeren i jorden - som har givet os nogle erfaringer som kan benyttes når fremtidige høringer skal planlægges. Møderne indeholdt positive elementer, men begge modeller trænger til at blive optimeret og finpudset.


Den type videnskabsfolk som var indkaldt til astrobiologihøringen må tilegne sig et bredere perspektiv. De bør i et eller andet omfang adressere den ekstraterrestriske hypotese og de mulige implikationer ved besøg fra universet. De bør ikke gemme sig bag bemærkninger som ”som videnskabsmænd har vi ingen politisk dagorden” (Udtalt af Sara Seager under høringen i en anden kontekst). I Exopolitik Danmark er vi klar over, at temaet om værdier og personlige holdninger i videnskab er kompliceret og kontroversielt. Men vi er af den opfattelse, at de til en hvis grad hører hjemme i videnskaben, under forudsætning af at forskerne delagtiggør modtagerne i subjektiviteten og hvordan den kunne tænkes at påvirke forskningsresultaterne.


Forskerne som var tilstede ved høringen må tage en eller anden form for ansvar. Det ville populært sagt være en MEGET STOR TING, hvis der eksisterer ekstremt avanceret og ukendt luftfartsteknologi som ikke er drevet af fossilt brændsel. Det kan ikke understreges kraftigt nok, hvor stor en betydning en sådan opdagelse kunne have for vores civilisation. Implementeringen af fremmed teknologi i vores samfund ville sandsynligvis dramatisk kunne afhjælpe vores globale og massive problemer i forbindelse med fx økonomi, energiforsyning, miljø og fattigdom. Næsten alle områder af menneskelivet kunne blive påvirket af opdagelsen af besøg fra rummet og fremmed teknologi.


UFOs and Nukes Pressekonference 27 sep 2010 i Washington DCArrangører af høringer som ”The Citizen Hearing on Disclosure” burde til gengæld overveje at indsnævre deres fokus. De må blive mere ”konservative”, hvis de vil overbevise nogen i det politiske system om, at officielle høringer er en god idé. Vi foreslår, at mere eksotiske UFO-sager – selvom de måske har noget på sig – udelades til at begynde med. Hvis skeptiske forskere skal inviteres til officielle høringer sammen med fx vidner fra The Citizen Hearing on Disclosure, bør værterne have en meget god fornemmelse for hvordan mainstreamvidenskaben fungerer.


Et begyndertema kunne være ”UFOer og atomvåben”, idet der her findes militærvidner med høj troværdighed, megen god dokumentation og fordi emnet indeholder særdeles åbenlyse sikkerhedsmæssige aspekter som kommer hele jordens befolkning ved. Hvis en ny høring har et sådant omdrejningspunkt, vil mainstream-videnskabsfolk forhåbentlig ikke betragte mødet som et risikabelt hvepsebo som kunne kompromittere deres karrierer.


Summa summarum: Flere forskellige felter må altså finde måder at arbejde sammen på, hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om at gøre epokale fremskridt med hensyn til opdagelsen af ikke-jordisk liv.


Læs mere om høringen på The Guardians website. Se høringen nedenfor. Læs vores tidligere omtale af The Citizen Hearing on Disclosure.


Frederik Uldall
Formand for Exopolitik Danmark

 

Vores videoer


Sociale medier


Bøger

Banner

Dokumentarfilm

Banner
   
Joomla template by ByJoomla.com