• Salas
  • Nukes
  • Bigelow
  • UFO arkiv
Københavns Universitet - videoer om exoplaneter og liv i rummet
Onsdag, 25. juni 2014 21:31

Astrofysikerne Uffe Gråe Jørgensen og Lars Buchhave fra Niels Bohr Institutet medvirker i to nye videoindslag som er lagt på Københavns Universitets website (se dem nedenfor). De to forskere giver på udmærket vis et hurtigt og let forståeligt overblik over arbejdet med at opdage exoplaneter. (Planeter der kredser om andre stjerner end Solen). Den populærvidenskabelige fremstilling - med flotte grafiske elementer gør, at de fleste "kan være med". Foreningen Exopolitik Danmark mener bestemt, at denne type forskning har sin berettigelse. Vi værdsætter at de to forskere sandsynligvis har brugt tid ud over deres forskning og undervisning på at lave de to inspirerende videoindslag. Exoplanetforskningen befinder sig virkelig i en spændende og hastig udvikling i disse år. Den udvider vores horisont og redefinerer vores plads i universet.


Men når dette er sagt, forholder vi os kritisk til udtalelser som:


"På trods af at der er 10 milliarder planeter som minder om Jorden så tyder meget i dag på at vi måske er den eneste teknologiske civilisation i hele den enorme Mælkevej." (Uffe Gråe Jørgensen).


Vi mener modsat, at der er meget der tyder på, at vi netop ikke er den eneste teknologiske civilisation. Vi har en kraftig og velbegrundet mistanke om, at jorden rent faktisk får besøg fra universet (Se vidneudsagn). Der er efterhånden

mange stærke indicier for tilstedeværelsen af meget avanceret og ukendt luftfartsteknologi. Og det er slående at forskere fra Københavns Universitet - så vidt vi ved - endnu ikke er begyndt at betragte en ikke-jordisk tilstedeværelse som en meget mulig del af forklaringen på nogle af fænomenerne. Det virker som om, at der på Københavns Universitet er en dominerende forestilling om, at erkendelsen af liv i rummet kun bør overlades til naturvidenskaben og dens metoder. Det ville være forfriskende og progressivt, hvis forskere som Uffe Gråe Jørgensen og Lars Buchhave begyndte eksplicit at berøre temaet om tilstedeværelsen af den ukendte teknologi. Hvem ejer teknologien? Vi vil på den anden side ikke argumentere for, at forskere som Uffe Gråe Jørgensen og Lars Buchhave skal bruge forskningstid på emnet. De behøver efter vores mening heller ikke drage nogen konklusioner med hensyn til en ikke-jordisk tilstedeværelse. Men de kunne skele til fx astrofysikeren og astronomen Jacques Vallées arbejde, danne deres egen mening og fremlægge et knap så snævert syn på sagen.Det ville med andre ord klæde det danske forskningsmiljø at fremhæve, at det er meget tænkeligt at vi faktisk allerede får besøg! Endvidere ville der i en mere nuanceret behandling af temaet om liv i universet indgå betragtninger som: Kunne det tænkes, at der skal benyttes helt andre metoder til at opdage liv i rummet end de naturvidenskabelige? Det er også frugtbart at benytte forskellige metoder til at opdage forskellige typer af exoplanteter - for nu at benytte astrofysikernes egen tankegang (se videoerne).


Uffe Gråe Jørgensen afslutter sit videoindslag med ordene: "Så er vi Mælkevejens supercivilisation. Bedre bliver det ikke."


Kunne man forestille sig en supercivilisation ude i Mælkevejen have lyst til at interagere direkte med os her på Jorden? Eller ville den foretrække at gøre det mere subtilt?


Vi har som nævnt en mistanke om, at Jorden allerede får besøg. Men vores spekulation er samtidig, at det sandsynligvis er en meget kompliceret affære, som naturvidenskaben nok vil have svært ved at belyse fyldestgørende på egen hånd.


"...and then we wonder why a UFO just doesn't land and say "hello"." George Carlin.

 

Vores videoer


Sociale medier


Bøger

Banner

Dokumentarfilm

Banner
   
Joomla template by ByJoomla.com